Căn hộ cho thuê

Căn hộ cho thuê

Giá thuê:


Căn hộ hoàn thiện cơ bản: 


Căn hộ hoàn thiện: